راهنمای استفاده از روبو آگهی

روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.

درباره روبو آگهی

در ابتدا روبو آگهی یک پروژه شخصی در جهت تسریع فرایند ثبت و مدیریت آگهی های سایت دیوار بود. ولی بعد به پیشنهاد اطرافیان و با یاری چند توسعه دهنده دیگر بر آن شدیم روبو آگهی را به عنوان یک محصول برای استفاده عمومی بصورت یک وبسایت راه اندازی کنیم. از آنجایی که توسعه دهنده گان و دست اندرکارانِ روبو آگهی خود نیز از سایت دیوار برای فروش و ارائه خدمات استفاده میکنند ؛ در تلاشیم با بروزرسانی های پیوسته در جهت بهبود عملکرد روبو آگهی ، همواره خدماتی متناسب و درخور کاربران عزیز این سایت داشته باشیم.
روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.
راهنمای استفاده از روبو آگهی
روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی. روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.

اضافه کردن شماره موبایل

برای شروع ، شماره موبایل ها را در سیستم ثبت و فعال کنید. شماره های موبایل را میتوانید در هر زمانی خذف یا اضافه کنید.

اضافه کردن قالب آگهی

مرحله بعدی اضافه کردن قالب آگهی است. قالب های آگهی همان آگهی های دیوار هستند با این تفاوت که شما برای قالب های آگهی نیاز به اختصاص شماره موبایل ندارید ، همینطور این قالب در سیستم ذخیره میشوند و این باعث میشود شما بتوانید یک آگهی را با تعداد زیادی شماره موبایل در دفعات بالا منتشر کنید.
روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی. روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.
روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی. روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.

اضافه کردن زمانبندی انتشار

گام بعدی و آخر در انتشار خودکار آگهی ها ایجاد برنامه زمانی انتشار آگهی است به این صورت که شماره موبایل مورد نظر را همراه با قالب آگهی انتخاب میکنید و روز ها و ساعتی را که میخواهید آگهی منتشر شود را مشخص می کنید. با این 3 مرحله ساده آگهی شما به صورت خودکار در روز و ساعت تعیین شده در سایت دیوار منتشر خواهد شد و البته امکان انتشار آگهی به صورت دستی هم برای تمام شماره موبایل های ثبت شده ، وجود دارد.

اضافه کردن ربات پاسخگوی خودکار

ربات پاسخگوی خودکار ؛ امکانی بسیار کار آمد برای تمام مشاغل و اشخاص است چرا که همانطور که میدانید محدودیت هایی که دیوار در انتشار آگهی اعمال میکند (مانند ارسال لینک) در قست چت وجود ندارد. برای استفاده از این ربات پاسخگوی کافی است متن مورد نظر خود را ثبت کنید و در آگهی گزینه "فعال بودن چت" را فعال کنید. حالا هر پیامی که از چت برای شما ارسال شود با متن ثبت شده پاسخ داده خواهد شد.
روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی. روبو آگهی ، ارسال انبوه آگهی در دیوار ، تجربه ای فرا تر از دیوار روبو آگهی ، تجربه ای فرا تر از دیوار -- امکان ثبت و مدیریت بینهایت شماره موبایل ، ایجاد و ذخیره بینهایت آگهی ، ارسال آگهی در روز و ساعت تعیین شده ، ربات پاسخگوی خودکار چت -- برای سایت دیوار همه در روبو آگهی.